4e Kwartaalrapportage 2018

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.
Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

Taakvelden

0.5 Treasury;
6.3 Inkomensregelingen;
7.3 Afval;
7.4 Milieubeheer;
0.10 Mutaties reserves.

Doelstellingen

4e kwartaal

Prognose doelstelling

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

0

5

0

0

0

0

3e kwartaal

Prognose doelstelling

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

0

5

0

0

0

0

Prestaties

4e kwartaal

Prognose prestatie

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

0

8

0

0

0

0

3e kwartaal

Prognose prestatie

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

0

8

0

0

0

0